De ouderraad

- De ouders, als dichtst betrokkenen bij het opvoedingsgebeuren van hun kinderen, denken en werken via de ouderraad mee aan het totale opvoedingsproject van de school en de nodige omkadering hiervoor.

- Elke ouder of voogd kan deelnemen aan de vergaderingen en activiteiten van de ouderraad, of zijn vragen en wensen hieraan kenbaar maken.

- Naast of met de ouderraad bieden nog andere ouders zich aan voor vrijwilligerswerk : lees- , kook- en zwemouders, computervader, medewerkers bij bijzondere gelegenheden, enz...

Bestuursleden ouderraad:
 

leden van de ouderraad :

Voorzitster : Gerry Van Looy
Ondervoorzitter: Greg De  Raeymaeker 
Secretaris: Thimothy Wouters 
Penningmeester: Bart Decaigny

 

Onze OUDERRAAD komt elke tweede maandag van de maand in onze school bijeen.

Iedereen telkens van harte welkom!

HIER kan je wat beelden van onze evenementen bekijken!