Verkeer

Persbericht verkeer op school

Leerlijn verkeer

10 op 10 label

We zijn trots om te mogen melden dat we benoemd zijn tot ‘verkeersactieve school’.
Zo organiseren we allerlei verkeersactiviteiten, zowel binnen als buiten de school.

- Strapdag

-Fluoactie: Flits

-Helm op fluotop

-Actie: Sam De Verkeersslang

-Aandacht gemachtigd opzichter

-Verkeersweek

-Aya verkeersspel kleuters

-Brevetten trappers

-Dode hoek 3e gr

-Verkeerspark 3e gr

-Fietsexamen 6e lj

-Busevacuatie

-Nascholingen verkeer

-Grote verkeerstoets 5e lj

-Fietscontroles (intern & extern)

Deze activiteiten hebben vooral als doel onze kinderen bewust te maken van (de gevaren van) het verkeer, zodat ze er op die manier veilig aan kunnen ‘deelnemen’.
We zijn erin geslaagd om met al deze verkeersactiviteiten voor de tweede keer een 10 op 10-label te behalen, mede dankzij de hulp van onze enthousiaste verkeersouders die zich de voorbije schooljaren hard hebben ingezet.
http://www.bsklavertje.be/wp-content/uploads/10op10Label_2014.jpgDit kwaliteitslabel wordt door de provincie Antwerpen uitgereikt aan verkeersactieve scholen. Meer informatie over het 10op10 verkeerslabelproject kan je vinden op de website van de provincie Antwerpen www.10op10.be
Dankzij dit label hebben we reeds subsidies gekregen voor nieuw verkeersmateriaal zoals kinderfietsen, fietshelmen,….om de verkeersveiligheid te verbeteren.
Om een 10 op 10-school te blijven werken we elk schooljaar aan drie belangrijke doelstellingen:

praktijkgerichte verkeerslessen

een veilige schoolomgeving

betrokkenheid van de ouders

Voor die laatste doelstelling zijn we nog steeds op zoek naar enthousiaste verkeersouders, die (zonder verplichtingen) onze verkeersactiviteiten mee willen begeleiden.
Als iemand zich geroepen voelt, kan je je steeds aanmelden bij de werkgroep verkeer.
Zo kunnen we samen op weg naar het behalen van het derde deellabel
Leden van de werkgroep verkeer;
Gisella Tozzi
Charlotte Adriaenssen
Brigitte Sannen
Sanne Van Bael

Je kan je dan ook steeds registeren als verkeersouder op www.verkeersouder.be

 

Schoolvisie verkeersopvoeding en mobiliteit

 

Als school willen we bewust inspanningen leveren om ontwikkelingsdoelen m.b.t. verkeer en mobiliteit na te streven en eindtermen bewust te behalen bij onze leerlingen.

Eindtermen en ontwikkelingsdoelen

Kleuteronderwijs

6.10 De kleuters herkennen in hun omgeving plaatsen waar ze veilig kunnen spelen en waar niet.

6.11 Ze beseffen dat het verkeer risico's inhoudt.

6.12 Ze kunnen onder begeleiding elementaire verkeersregels toepassen (stoppen bij verkeerslichten, veilig oversteken, uitstappen aan de kant van de huizenrij, op de stoep blijven...)

 

Lager onderwijs

6.12 De leerlingen kunnen de gevaarlijke verkeerssituaties in de ruimere schoolomgeving lokaliseren en er zich veilig verplaatsen.

6.13 Ze beschikken over voldoende reactiesnelheid, evenwichtsbehoud en gevoel voor coördinatie en ze kennen de verkeersregels voor voetgangers en fietsers, om zich zelfstandig en veilig te kunnen verplaatsen langs een voor hen vertrouwde route.

6.14 Ze tonen zich in hun gedrag bereid rekening te houden met andere weggebruikers.

6.15 Ze kennen de belangrijkste gevolgen van het groeiend autogebruik en kunnen de voor- en nadelen van mogelijke alternatieven vergelijken.

6.16 Ze kunnen een eenvoudige route uitstippelen met het openbaar vervoer

Als school willen we ons doelbewust en systematisch inzetten om onze leerlingen de kans te geven om te groeien tot een zelfstandige weggebruiker die zelf hun verantwoordelijkheden kunnen en willen opnemen in het verkeer en dit rekening houdend met de geldende wetgeving en afspraken.

Het leerkrachtenteam hanteert een leerlijn verkeer die zowel horizontaal als verticaal samenhangt als basis voor het plannen van verkeersactiviteiten en het uitbouwen van een goede verkeerstraining.

Verkeersopvoeding wordt stapsgewijs uitgebouwd: vertrekkend vanuit een beschermde, veilige omgeving waarin kleuters en  lagere schoolkinderen vaardigheden bewust kunnen oefenen om deze later deze ook toe te passen in het ‘echte’ verkeer.
Naast een bewuste en systematische inoefening van vaardigheden en attitudes proberen we ook tijdens de lesmomenten op school, geïntegreerd verkeers- en mobiliteitseducatie toe te passen o.a. tijdens uitstappen en activiteiten in de schoolomgeving.

Het leerkrachtenteam is bereid en wordt ondersteund om inhoudelijk verkeers-en mobiliteitsactiviteiten zinvol te plannen, uit te werken en verder uit te bouwen. Onze school kan daarop ook rekenen op de professionaliteit van het team van 10 op 10. Die mede er voor zorgden dat onze school financiële steun kregen om materialen aan te kopen.

De school engageert zich om met de werkgroep verkeer in samenwerking met de ouderraad en verkeerouders, de schoolomgeving verder uit te bouwen tot een veilige schoolomgeving.

 

 

Zichtbaarheidsacties

Omdat gezien worden belangrijk is.

FLITS! Octopusplan
Tijdens de donkere periode is het van essentieel belang dat we ons goed laten zien in het verkeer.. Met FLITS! wil het Octopusplan kinderen op een leuke manier motiveren om zelf een steentje bij te dragen aan verkeersveiligheid. Dat kan heel eenvoudig door een fluohesje te dragen of het fietslicht aan te steken, maar de campagne gaat nog een stukje verder. FLITS! wil kinderen verantwoordelijk leren omgaan met mobiliteit, kiezen voor een beter milieu, kiezen voor beweging, meer visibiliteit, enzovoort. 


http://www.octopusplan.be/illustraties/FLITSXsamenXgoedXopXwegXlogoX2.jpg

 

Helm op, fluo top!
Na de herfstvakantie zijn we op school weer gestart met de actie 'helm op, fluo top!'
We blijven het belang van het dragen van een fluohesje en een helm benadrukken! Vooral in donkere dage ins het belangrijke dat de zwakke weggebruiker steeds zichtbaar is in het verkeer.
Alle leerlingen krijgen een spaarkaart. Ze kunnen dagelijks stickertjes verdienen door een fluohesje te dragen én een helm! Tijdens het sparen en als de kaart vol is wacht hen een aantal leuke verrassingen!
http://www.vsv.be/sites/default/files/imagecache/newsitem_medium/helm_op_fluo_top.png

 

Praktijk

Kijk voor foto's op onze fotopagina.